Aktuellt

2018-09-19

Möjlighet att söka bidrag

Möjlighet att söka bidrag

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2018-09-19

Lottning av fjällstugorna pågår

Lottning av fjällstugorna pågår

Intresseanmälan till Sjöbefälsföreningens fjällstugor är nu stängd och lottningen pågår. Så fort den är klar kommer vi att höra av oss till alla som har anmält intresse.

De veckor som lottas är vecka 50–52 2018 (10–30 december) och vecka 1–16 2019 (30 december 2018–21 april 2019).

Läs mer »
2018-06-08

Skattereduktion återinförs

Skattereduktion återinförs

Regeringens förslag om att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgifter har tillstyrkts. Därmed blir det möjligt för medlemmar i svensk, eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen, under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kronor per år. Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer »
2018-04-20

Kammarrätten gav SBF-medlem rätt mot A-kassa

Kammarrätten gav SBF-medlem rätt mot A-kassa

Sjöbefälsföreningen har företrätt en medlem i kammarrätten i ett mål mot Ledarnas arbetslöshetskassa och medlemmen fick rätt. Ledarnas arbetslöshetskassa ansåg att medlemmen inte skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning när han blev arbetslös på grund av att han under sin vederlagsledighet arbetat i sitt skogs- och jordbruk. Medlemmen har haft en heltidsanställning på en oljeplattform i Norge och blev arbetslös i september 2015.

Läs mer »
2018-03-27

Sjöbefälsföreningens kansli flyttar i maj

Sjöbefälsföreningens kansli flyttar i maj

Den 14 maj flyttar Sjöbefälsföreningens kansli från sin nuvarande adress vid Fridhemsplan i Stockholm till sin nya fastighet i Skarpnäck utanför Stockholm.

Sjöbefälsföreningens nya postadress blir:
Box 4040
128 04 Bagarmossen

Sjöbefälsföreningens nya besöksadress blir:
Flygfältsgatan 8 B
128 30, Skarpnäck.
 

Flygfältsgatan 8 B i Skarpnäck
Foto: Sjöbefälsföreningen

Läs mer »
2018-02-28

Fure Nord fick svensk flagg igen

Fure Nord fick svensk flagg igen

Den 21 februari flaggades Furetanks fartyg Fure Nord in. Sjöbefälsföreningens ombudsman Johan Marzelius var på plats när den färöiska flaggan halades och den svenska hissades.

Furetank planerar att även flagga hem Fure West, dessutom kommer tre av Furetank beställda nybyggen att få svensk flagg, den första ska levereras i april. Utöver Furetanks beställda nybyggen har även Älvtank beställt två fartyg och Thunbolaget ett, även dessa fartyg ska få svensk flagg.
 

Läs mer »
2018-02-06

Rapport om autonomi

Rapport om autonomi

Nu är Nautilus Federations rapport om vad sjömän tycker och tror om autonom sjöfart klar. Hela 900 sjömän från mer än 12 länder, däribland Sverige, har medverkat. Studien visar bland annat att 87 procent av de tillfrågade sjömännen anser att automatisering är ett hot mot sjömansjobb, samtidigt som 83 procent säger att tekniken har potential att förbättra arbetssituationen till sjöss. Läs gärna rapporten, du hittar den här.

Läs mer »

Sidor