Annonsera

Annons:
Klicka här för att komma till platsannons på Rederi AB Veritas webb

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör
Annika Hjerpe 08-518 356 10
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Annonser
För annonsering i Sjöbefälen och på Sjöbefälsföreningens hemsida kontakta Anna Unga på 090 711 516 eller anna.unga@display-umea.se

Utgivningsplan
För att se Sjöbefälens utgivningsplan och annonspriser, klicka här