Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

2016

Facklig grundkurs
16-18 november
Stockholm

Styrelsemöte
6-7 december
Stockholm
 

Styrelsemöte
14-15 mars
Stockholm

Ny ombudsman - nätet2

101448 Vi f rs krar din l n

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-518 356 00 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2016 Webredaktör Sofi Cederlöf - sofi.cederlof@sjobefal.se