Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse. Klicka på omslagen till höger för att läsa tidningen.

Redaktör
Sofi Cederlöf 08-518 356 50
E-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manusstopp 2016
Nr 1 - 26/1
Nr 2 - 1/3
Nr 3 - 5/4
Nr 4 - 17/5
Nr 5 - 16/8
Nr 6 - 20/9
Nr 7 - 18/10
Nr 8 - 22/11

Annonser

Utgivningsplan och annonsprislista 2016

För annonsering i Sjöbefälen och på Sjöbefälsföreningens hemsida kontakta
Fredrik Sjödin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prenumeration

Prenumerationspriset  är 350 kronor inkl moms (6%).

Sveriges Tidskrifter

Här hittar du information om tidningen som Sveriges Tidskrifter
har sammanställt.

 

 

4 2016 mini

Nr 4-2016

sb 3 2016 mini

Nr 3/2016

sb 2 2016 mini

Nr 2/2016

sb 1 2016 mini

Nr 1/2016

sb 8 2015 mini

Nr 8/2015

sb7 2015 mini

Nr 7/2015

sb 6 2015 mini

Nr 6/2015

sb 5 2015 mini

Nr 5/2015

sb 4 2015 mini

Nr 4/2015

sb 3 2015 mini

Nr 3/2015

sb 2 2015 mini

Nr 2/2015

sb 1 2015 mini

Nr 1/2015

sb 8 2014 mini

Nr 8/2014

sb 7 2014 mini

Nr 7/2014

sb 6 2014 mini

Nr 6/2014

sb 5 2014 mini

Nr 5/2014

sb 4 2014 mini

Nr 4/2014

sb 3 2014 mini

Nr 3/2014

sb 2 2014 mini

Nr 2/2014

 sb 1 2014 mini

Nr 1/2014

sb 8 2013 mini

Nr 8/2013

sb7 2013 mini

Nr 7/2013

alt 
Nr 6/2013

 sb 5 2013 mini
Nr 5/2013

sb 4 2013 mini
Nr 4/2013

sb 3 2013 mini
 

 

Nr 3/2013

alt
Nr 2/2013

alt
Nr 1/2013

alt
Nr 8/2012

alt
Nr 7/2012

alt
Nr 6/2012

alt
Nr 5/2012

sb 4 2012omslag
Nr 4/2012

sb 3 2012omslag
Nr 3/2012

sb 2 2012omslag
Nr 2/2012

sb 1 2012omslag
Nr 1/2012

 

 

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

2016

Facklig grundkurs
16-18 november
Stockholm

Styrelsemöte
6-7 december
Stockholm
 

Styrelsemöte
14-15 mars
Stockholm

Ny ombudsman - nätet2

101448 Vi f rs krar din l n

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-518 356 00 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2016 Webredaktör Sofi Cederlöf - sofi.cederlof@sjobefal.se