Aktuellt

2022-02-21

Sjöbefälsföreningen kommer till Sjölog!

Sjöbefälsföreningen kommer till Sjölog!

Den 10 mars kommer Sjöbefälsföreningen att finnas på plats på studentmässan Sjölog på Chalmers. Där kommer ni bland annat kunna träffa vår medlemsrådgivare Rebecka Fransson, vår ombudsman Lennart Jonsson och vår förbundsjurist Sandra Stens, som kommer att svara på era frågor.

Hoppas att vi ses där!

Läs mer »
2022-01-28

Oscar Lindgren blir ny vd i Sjöbefälsföreningen

Oscar Lindgren blir ny vd i Sjöbefälsföreningen

Ombudsmannen Oscar Lindgren har blivit vald som Sjöbefälsföreningens nya vd på ett extrainkallat styrelsemöte i januari. Han kommer att tillträda tjänsten under våren och till dess arbetar han som vice vd med att sätta sig in i vd-rollen.

Läs mer »
2022-01-28

Star Cruises ägare har försatts i rekonstruktion

Star Cruises ägare har försatts i rekonstruktion

Bolaget som bland annat äger Star Cruises, Genting Hong Kong, har ekonomiska problem och har försatts i rekonstruktion. De svenskar som finns ombord är anställda i det svenska bolaget Star Cruises AB. Hur det svenska bolaget påverkas av rekonstruktionen i moderbolaget är ännu oklart, men i dagsläget skickas inga nya sjömän ut för påmönstring på grund av den osäkra situationen.

Läs mer »
2022-01-28

Kostersättning och traktamenten för 2022 klara

Kostersättning och traktamenten för 2022 klara

Nya traktamentes- och kostersättningar för 2022 är nu klara. De gäller från 1 januari 2022. Kostersättningen för 2022 blir 153 kronor, mot 149 kronor för 2021. För resa en hel dag blir det nya traktamentet 1128 kronor, mot 1087 kronor för 2021. För resa logi blir ersättningen 553 kronor för 2022 och för resa kost blir det 578 kronor.

Klicka här för att komma till de uppdaterade kost- och traktamentesersättningarna.

Läs mer »
2022-01-28

Utlandsavtalet klart

Utlandsavtalet klart

Lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknas från den 1 februari 2022 med 2,8 procent. De nya lönerna gäller till 31 januari 2023.

Lönerna har justerats med hänsyn till effekten av ändringar i skattesystemet, nya kost- och traktamentesersättningar samt ändringar avseende löner och tillägg enligt uppgörelsen i storsjöavtalet för år 2022. Det kan noteras att storsjöavtalets bruttolönehöjning på 2,4 procent motsvarar en nettolönehöjning på 2,8 procent.

Läs mer »
2022-01-12

Välkommen på Vågrätt-möte

Välkommen på Vågrätt-möte

Välkommen till Vågrätts öppna möte! Seminariet arrangeras gemensamt av medverkande organisationer i Vågrätt. Under det öppna mötet ges en genomgång av flera av de aktiviteter som just nu pågår inom Vågrätt och dess deltagande organisationer. På grund av rådande restriktioner arrangeras Vågrätts öppna möte digitalt.

Läs mer »
2021-12-15

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottet

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottet

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottets vice ordförande Niklas Karlsson och pratat om sjöfartens betydelse. Med på mötet var Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss och Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson samt Maria Lönn, politisk sekreterare i försvarsutskottet.

Läs mer »
2021-12-15

Förhandlingar om alkohol- och drogavtal inledda med Almega

Förhandlingar om alkohol- och drogavtal inledda med Almega

Sjöbefälsföreningen har, tillsammans med Seko sjöfolk, inlett förhandlingar med Almega om ett centralt alkohol- och drogavtal. Sjöbefälsföreningen har tidigare tecknat ett sånt avtal med Sarf på Storsjösidan och nu är målsättningen att få till ett liknande avtal med Almega.

Läs mer »

Sidor