Aktuellt

2021-04-16

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Den 3 maj mellan klockan 13-15 håller Vågrätt ett webinarium. Alla som vill är välkomna att delta. För att anmäla dig klickar du på länken längst ner i inlägget.

Mikael Lindmark från SEKO Sjöfolk är dagens moderator. Mikael har varit med i Vågrätt från starten och är en av de positiva krafter som jobbar för en bättre sjöfart. Detta året är SEKO Sjöfolk ledare för Vågrättsarbetet.

Kenny Reinhold startar upp mötet med ett inledningstal. Kenny är ordförande i SEKO Sjöfolk och en man som inte skräder orden.

Läs mer »
2021-04-16

Vidta åtgärder för smittsäkra kurser!

Vidta åtgärder för smittsäkra kurser!

Sjömän, rederier och kurssamordnare måste vidta så goda smittskyddsåtgärder som möjligt för att stoppa smittspridning, samtidigt som kursverksamheten behöver fortgå. Det skriver Sjöbefälsföreningen i ett öppet brev tillsammans med Seko Sjöfolk och Svensk Sjöfart.

Läs mer »
2021-03-10

Utlandsavtalen klara

Utlandsavtalen klara

Lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknades från den 1 september 2020 med 4,0 procent. De nya lönerna gäller till 1 februari 2022 och de som slutat sin anställning efter den 1 september 2020 ombedes snarast begära att få ut retroaktiv lön.

Lönerna har justerats med hänsyn till effekten av ändringar i skattesystemet, nya kost och traktamentesersättningar samt ändringar avseende löner och tillägg enligt uppgörelsen i storsjöavtalet för år 2020. 
Det kan noteras att storsjöavtalets bruttolönehöjning på 3,0 procent motsvarar en nettolönehöjning på 4,0 procent.

Läs mer »
2021-02-26

Vaccinering mot covid-19 för sjömän

Vaccinering mot covid-19 för sjömän

I takt med att produktionen för ett vaccin mot covid-19 ökar så aktualiseras också frågan om vilka som ska prioriteras. Nautilus Federation, som är en sammanslutning av i huvdsak befälsfack där Sjöbefälsföreningen ingår, har gått ut med ett upprop för att få WHO, IMO, ILO och nationella regeringar att koordinera ett globalt vaccinationsprogram för sjömän. Nautilus Federation vill att alla sjömän ska få tillgång till godkänt vaccin samt att de som ännu inte fått vaccin ändå ska kunna resa mellan sin bostad och sin arbetsplats utan några restriktioner.

Läs mer »
2020-11-17

Avtalsförhandlingarna startar

Avtalsförhandlingarna startar

Nu är industriavtalet klart och märket för resten av arbetsmarknaden satt, vilket innebär att Sjöbefälsföreningens avtalsförhandlingar med Almega och Sarf startar.

Läs mer »

Sidor