Aktuellt

2017-09-18

Facklig grundkurs full

Facklig grundkurs full

Det är mycket glädjande att intresset för den fackliga grundkursen i år var så stort att den redan nu är fullbokad. Vi uppmanar alla som inte kom med i år att söka igen nästa år. Kursen hålls på Sjöfartshotellet i Stockholm den 15-17 november och innehåller grunderna i föreningens verksamhet samt de avtal och lagar som reglerar föreningens verksamhet. Antal platser är begränsat och årets kurs därför tyvärr redan full.

Läs mer »
2017-07-18

Hjälp vid risk för kriminalisering

Hjälp vid risk för kriminalisering

Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILO-riktlinjer.

Läs mer »
2017-07-06

Enkät om autonoma fartyg

Enkät om autonoma fartyg

Nautilus Federation, som är en sammanslutning av olika befälsorganisationer där Sjöbefälsföreningen är en av medlemmarna, har tagit fram en enkät om autonoma fartyg. Enkäten skickas ut till medlemmar i respektive förbund och syftet är att få en samlad bild av medlemmarnas uppfattningar om autonoma fartyg för att kunna jobba vidare med frågan. Undersökningen kommer att avslutas den 30 september 2017 och därefter kommer resultatet spridas. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att vi ska få fram ett så rättvisande resultat som möjligt.

Läs mer »
2017-05-24

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Under Kristi Himmelsfärd stänger kansliet 12.30 på onsdagen den 24 maj. Torsdag den 25 maj och fredag den 26 maj är kansliet stängt. Det går alltid bra att maila till sbf@sjobefal.se. Mail som kommer in under helgdagarna läses dock inte förrän måndag veckan efter.

Sjöbefälsföreningen önskar en trevlig helg!

Läs mer »
2017-05-19

Nytt Storsjöavtal klart

Nytt Storsjöavtal klart

Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf, har träffat ett treårsavtal.

Avtalet sträcker sig från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2020, med möjlighet till uppsägning för det tredje avtalsåret, om industriavtalet sägs upp. Löneökningen är 2,2 procent för 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Sedvanliga tillägg och ersättningar räknas upp med motsvarande siffror.

Läs mer »
2017-04-08

Nytt skärgårdsavtal klart

Nytt skärgårdsavtal klart

Sjöbefälsföreningen har den 5 april undertecknat en överenskommelse med Almega avseende skärgårdsavtalen. Avtalet är treårigt med möjlighet att säga upp det sista året för omförhandling. 

I botten ligger teknikavtalet/industriavtalet, men vi har kommit överens om att under året försöka värdesätta våra respektive yrkanden för att antingen köpa, sälja eller byta med varandra. I praktiken så betyder det att vi räknar upp lönetariffer och tillägg med 2,2 procent från den 1 januari 2017.

Läs mer »
2017-03-15

Positiva besked i skattefrågor

Positiva besked i skattefrågor

För drygt en vecka sedan kom besluten från Skatterättsnämnden i de fall som Sjöbefälsföreningen har drivit och många av beskeden var till fördel för Sjöbefälsföreningens medlemmar.

– Det är väldigt positivt att de har kommit till de här slutsatserna, säger Sjöbefälsföreningens jurist Mats Johansson.

Läs mer »

Sidor