Annonsera

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör
Sofi Cederlöf 08-518 356 50
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Annonser
För annonsering i Sjöbefälen och på Sjöbefälsföreningens hemsida kontakta Sonia Tilly på 090 71 15 23 eller sonia.tilly@vkmedia.se

Utgivningsplan
För att se Sjöbefälens utgivningsplan och annonspriser, klicka här