Utökad ordinarie arbetstid för styrmän

Nautiskt befäl