Fritt vivre

Det fria vivret är ett schablonmässigt framräknat belopp som används vid beräkning av den tjänstepensionsgrundande lönen.

Beloppet beräknas som 15 x kostersättning + 15 x kostförmån.

   

Kostersättning   

Kostförmån   

Fritt vivre

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019

 

101
101
101
101
102
106
108
110
110
110
114
119
127
123
127
131
132
134
134
135
137
140
144

110
120
130
130
140
140
150
155
160
160
160
175
185
190
190
200
200
210
215
220
225
235
245

3155
3315
3465
3465
3630
3690
3870
3975
4050
4050
4110
4410
4680
4695
4755
4965
4980
5160
5235
5325
5430
5625
5835