GDPR

Här hittar du Sjöbefälsföreningens policy gällande hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR som gäller i hela EU från och med 2018-05-25. Syftet med GDPR är att skydda allas personliga integritet genom att reglera hur personuppgifter ska hanteras.

Personuppgiftspolicy med bilagor