Information till lokala företrädare

Lokala förtroendevalda bör snarast möjligt, om de inte redan gjort det, gå föreningens fackliga kurs. Där ges utbildning i avtalsfrågor, arbetsrätt, mötesteknik, förhandlingsteknik med mera. Den riktar sig både till fackliga nybörjare och mer erfarna medlemmar och bjuder även på trevlig samvaro. Anmälan kan göras till föreningskansliet, sbf@sjobefal.se eller telefon 08-518 356 00.

När intresse finns att bilda en fackklubb i ett rederi, kan föreningskansliet bidra med hjälp vad gäller:

  • Utskick till medlemmarna
  • Procedurer för val av klubbstyrelse
  • Information på klubbmöten
  • Lokala förhandlingar med motpart

Det måste dock noteras, att kansliet, utöver hjälp med kallelser och andra utskick samt att arrangera de fackliga kurserna, inte kan ge hjälp med att ta initiativ till årsmöten eller andra medlemsmöten, ta fram kandidater till förtroendeposter eller med att upprätthålla lokal verksamhet i allmänhet.