Inkomstförsäkring

Som medlem i Sjöbefälsföreningen har du möjlighet att teckna en försäkring mot inkomstförlust på grund av ofrivillig arbetslöshet, som vi tagit fram i samarbete med Wave Link. Blir du arbetslös kompletterar den a-kasseersättningen så att du kan få ut upp till 80 procent av din tidigare lön. Inkomstförsäkringen förutsätter att du är medlem i en nordisk a-kassa.

Länk till Accept

För mer info vänligen kontakta Jenica Rhodes 0761-450 099 eller jenica@wavelink.se