SMBF Service

MARGARETHA NORLING

MARGARETHA NORLING

Personnel manager 

Ansvarar för löner, skatter, försäkringar och andra frågor. 
Telefon: +46 8 518 356 90 
E-post: margaretha.norling@smbfservice.se
Skype: smbf-nosmargaretha

CHARLOTTE LINDBERG

CHARLOTTE LINDBERG

Personnel manager

Ansvarar för löner, skatter, försäkringar och andra frågor. 
Telefon: +46 8 518 356 95
E-post: charlotte.lindberg@smbfservice.se
Skype: smbfserviceab-charlotte