Loss of licence

Ersättning vid behörighetsförlust på grund av medicinska skäl. Detta kallas ofta loss-of-licence-ersättning. 

För rederi som är anslutet till Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf: 
Här hittar du villkoren och ansökningsblankett.

För rederi som är anslutet till Almega Tjänsteföretagen bransch Skärgårdstrafik: 
Här hittar du villkoren och ansökningsblankett.

Medlem som upplever att han/hon riskerar att bli av med sitt friskintyg rekommenderas dock alltid att kontakta sin fackklubb eller, om sådan ej finns, föreningskansliet.

Sjöbefälsföreningen uppmanar dig som har en sjukdom eller en skada som medför att du inte längre kan få ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, och därför inte längre kan tjänstgöra som sjöbefäl, att ansöka om Loss of Licence ersättning innan anställningen avslutas. Om ansökan görs efter sista anställningsdagen finns risk att du inte beviljas ersättning.