Medlemsformer och avgifter

Det finns fyra olika former av medlemskap

Aktiv medlem (för dig med svensk arbetsgivare)

Tekniskt, nautiskt och intendenturbefäl, andra chefer inom sjöfarten samt övriga som enligt beslut av Sjöbefälsföreningens förbundsstyrelse tillhör förbundets verksamhetsområde.

Vad får man?

 • Företrädare till stöd i kontakterna med arbetsgivaren
 • Rätt till konfliktbidrag vid öppen konflikt med arbetsgivaren
 • Råd och upplysningar om allt som rör yrkesutövningen
 • Rätt till rättshjälp i vissa fall
 • Rätt att teckna förmånliga försäkringar hos Euro Accident, Hjerta och Accept
 • Rätt att söka medlemslån i Danske Bank och SEB
 • Rätt att hyra stuga i fjällen till förmånliga priser
 • Rätt att deltaga i och rösta vid klubb- och medlemsmöten
 • Rätt att kandidera till kongressombud och rösta vid val av kongressombud
 • Rätt att kandidera till förtroendeposter i förbundet
 • Tidskriften Sjöbefälen åtta gånger om året
 • Övrig medlemsinformation

Vilka skyldigheter har man?

 • Betala avgiften på 274 kr/månad.
 • Verka för Sjöbefälsföreningens sammanhållning och utveckling
 • Vid tvist med arbetsgivare, följa Sjöbefälsföreningens direktiv

Interaktiv medlem (för dig med utländsk arbetsgivare)

Sjöbefäl anställda i utländskt rederi som enligt beslut av Sjöbefälsföreningens förbundsstyrelse ligger utanför förbundets verksamhetsområde samt utländskt sjöbefäl tillfälligt anställda på svenskt fartyg.

Vad får man?

 • Hjälp att kontakta utländsk facklig organisation
 • Hjälp att teckna ett individuellt avtal med arbetsgivaren
 • Råd och upplysningar om allt som rör yrkesutövningen
 • Rätt till rättshjälp i vissa fall
 • Rätt att teckna försäkringar genom Sjöbefälsföreningen
 • Rätt att söka medlemslån i Danske Bank och SEB
 • Rätt att hyra stuga i fjällen till förmånliga priser
 • Rätt att deltaga i och rösta vid klubb- och medlemsmöten
 • Rätt att kandidera till förtroendeposter i förbundet
 • Rätt att kandidera till kongressombud och rösta vid val av kongressombud
 • Tidskriften Sjöbefälen åtta gånger om året
 • Övrig medlemsinformation

Vilka skyldigheter har man?

 • Betala avgiften på 67 kr/månad.
 • Verka för Sjöbefälsföreningens sammanhållning och utveckling

Passiv medlem (för de som slutat arbeta till sjöss)

Tidigare aktiv medlem som ej längre tjänstgör inom föreningens verksamhetsområde, på grund av att vederbörande tagit anställning i land eller gått i pension.

Vad får man?

 • Rätt att deltaga i medlemsmöten
 • Rätt att teckna försäkringar genom Sjöbefälsföreningen
 • Rätt att söka medlemslån i Danske Bank och SEB
 • Rätt att hyra stuga i fjällen till förmånliga priser
 • Tidskriften Sjöbefälen åtta gånger om året
 • Övrig medlemsinformation

Vilka skyldigheter har man?

 • Betala avgiften på 180 kr/år.

Studerandemedlem (för de som studerar på någon av Sjöfartshögskolorna)

Studerande som efter avslutade studier förväntas ta anställning inom Sjöbefälsföreningens verksamhetsområde.

Vad får man?

 • Rätt att deltaga i medlemsmöten
 • Rätt att söka stipendier under praktiken
 • Rätt att teckna förmånliga försäkringar hos Euro Accident, Hjerta.
 • Rätt att söka medlemslån i Danske Bank och SEB
 • Rätt att hyra stuga i fjällen till förmånliga priser
 • Tidskriften Sjöbefälen åtta gånger om året
 • Övrig medlemsinformation

Vilka skyldigheter har man?

 • Betala avgiften på 180 kr/år.

 

Klicka här för att bli medlem