Avtalsförhandlingarna startar

2020-11-17

Nu är industriavtalet klart och märket för resten av arbetsmarknaden satt, vilket innebär att Sjöbefälsföreningens avtalsförhandlingar med Almega och Sarf startar.

På grund av Corona pausades avtalsförhandlingarna i stort sett innan de hunnit komma igång i våras. Sjöbefälsföreningen förhandlar med Almega på skärgårdssidan, där avtalet gick ut den 31 december, och med Sarf på Storsjösidan, där avtalet gick ut den 31 januari. Båda avtalen har prolongerats, det vill säga förlängts, i väntan på att industriavtalet ska bli färdigt, som sätter det så kallade märket för övriga arbetsmarknaden.

Nu är industriavtalet färdigt, och resultatet för industrin blev ett avtal på 5,4 procent över 29 månader. Det innebär i praktiken att det inte blev någon retroaktiv lönehöjning för månaderna mellan april-oktober. Löneökningen blir 3 procent från 1 november till och med den 31 mars 2022. Från 1 april 2022 till 31 mars 2023 blir löneökningen 2,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbara. Förutom löneökningar innehåller avtalet också avsättningar till pension, och för LO-förbunden en låglönesatsning.

För Sjöbefälsföreningens del innebär det att förhandlingarna med Almega och Sarf nu kan starta. Den första kansliöverläggningen med Almega skedde digitalt förra veckan, och med Sarf blir den första kansliöverläggningen idag, tisdag. Förhandlingsdelegationen består av Sjöbefälsföreningens VD och ombudsmän, styrelsen, samt ett antal nyckelpersoner från respektive bransch.

Sjöbefälsföreningen återkommer med mer information när avtalen är tecknade.
 

Till alla nyheter