Dag-, kost-, och traktamentsersättningar för 2019

2019-01-23

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko har överenskommit om nya dag-, kost-, och traktamentsersättningar att gälla från och med 1 januari 2019 enligt nedan. Alla belopp är fullt ut skattepliktiga för den anställde.

Kostersättning 144 kr/dag
Såväl kost som logi för natt 1062 kr/dag
Resa logi för natt 520 kr/dag
Resa kost 545 kr/dag
Kort resa under 8 timmar 144 kr/dag

Till alla nyheter