Felaktig dom om sjöfartsstöd

2017-01-27

I november förra året kom en dom från Förvaltningsrätten i Falun angående att Delegationen för sjöfartsstöd inte beviljat ett rederi sjöfartsstöd eftersom deras fartyg låg i hamn och väntade på uppdrag samt inte var fullt bemannat. Både Delegationen för sjöfartsstöd och Förvaltningsrätten i Falun anser att fartyget, under de aktuella perioderna, inte har använts i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden och att rederiet därför inte är berättigat till sjöfartsstöd. 

Tyvärr har både Delegationen och Förvaltningsrätten missat att Förordningen om sjöfartsstöd (SFS 2001:770) inte innehåller någon reglering om hur fartyg skall vara bemannat för att rederiet skall få sjöfartsstöd. De har missat att det enda kravet som finns i förordningen är att sjömännen skall ha sjöinkomst. 

Det är hög tid att Delegationen för sjöfartsstöd och Förvaltningsrätten i Falun inser förordningens rätta innebörd och börjar agera utifrån det.

Detta är ämnet för ledaren i nr 1 2017 av Sjöbefälen, som kommer ut den 3 februari. Vill du läsa domen från mål nr 852-16 i Förvaltningsrätten i Falun så kan du kontakta kansliet på sbf@sjobefal.se.

Till alla nyheter