Hjälp vid risk för kriminalisering

2017-07-18

Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILO-riktlinjer. Nautilus Federation har startat en dygnet runt öppen stödlinje dit du kan ringa för att få hjälp.

Här kan du läsa mer om JASON

Här hittar du kontaktuppgifter för att ringa stödlinjen.

Till alla nyheter