Information från Sjöbefälsföreningen angående Corona-viruset

2020-03-16

Det pågående utbrottet av Corona, covid-19, har satt Sverige i en svår situation. Sjöbefälsföreningen rekommenderar sina medlemmar att lyssna på myndigheternas råd och att hålla sig uppdaterade, då råden och anvisningarna kan ändras fort.

Det rådande läget har även drabbat sjöfarten. Sjöbefälsföreningen sitter därför i förhandlingar på central nivå med Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförbund, för att hitta en lösning. Även förhandlingar på lokal nivå pågår, särskilt inom färjetrafiken, där många fartyg antingen ligger still eller har drabbats av inställda eller färre turer.

Sjöbefälsföreningen har också ett inbokat möte på tisdagen den 17 mars där vi, tillsammans med representanter för sjöfartsbranschen, kommer att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. Där kommer vi att lyfta frågor som är viktiga för sjöfarten, och för den enskilde sjömannen, i den här situationen.

Sjöbefälsföreningen får just nu en del frågor från sjöbefäl som har svårt att ta sig till sin arbetsplats, respektive att komma hem. Medlemmar som har problem med detta ska i första hand vända sig till sitt rederi.

Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar, och göra konsekvenserna så skonsamma som möjligt. På grund av hög belastning kan våra ombudsmän vara svåra att nå just nu. Vi prioriterar akuta frågor relaterade till utbrottet av Corona, och andra ärenden kan därför få längre handläggningstid. Skicka gärna ett mail med ditt ärende till sbf@sjobefal.se, istället för att ringa och kolla gärna på vår hemsida för att få den senaste informationen.

Här finns mer information om det aktuella läget:
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/
https://www.1177.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
 

Till alla nyheter