Kongress 2020 är avslutad

2020-12-09

Sjöbefälsföreningens ordinarie kongress 2020 är nu avslutad. Kongressen genomfördes den här gången digitalt på grund av Corona-pandemin. Endast ett fåtal var på plats för att leda mötet. Under mötet gicks de 53 motioner igenom som skickats in till föreningen. Dessutom genomfördes vissa stadgeändringar, bland annat minskades antalet kandidater till kongressombud från 90 till 75 och antalet kongressombud från 35 till 30. Styrelsen hade även föreslagit en minskad styrelse, från 13 styrelseledamöter till 11 styrelseledamöter, men den ändringen röstades ner. Styrelsen kommer därför även fortsatt att bestå av 13 ledamöter, 12 valda samt VD.

En av de viktigaste punkterna på kongressen är valen till styrelse, valberedning, revisorer samt kommittéer. Först väljs ordförande, där blev det omval av vår tidigare föreningsordförande Mats Högblom, tekniker, Wallenius, inga motkandidater fanns. Sedan väljs 1:e vice ordförande, även där blev det omval, av Jan Häggblom, intendenturbefäl, Tallink Silja, inga motkandidater fanns. Och efter det väljs 2:e vice ordförande, även där omval, av Annelie Hamberg, nautiker, Destination Gotland, inga motkandidater fanns.

Nedan följer valresultaten på de övriga valen, de namn som är markerade är de som vunnit i respektive kategori. 

                                                                 Styrelsesuppleanter

En mer detaljerad beskrivning av kongressen kommer i nästa nummer av Sjöbefälen. 

Fotnot: Bilden på styrelsesuppleanter har bytts ut den 14 december 2020 eftersom den tidigare var felaktig. Namnen som var markerade som vinnare är dock samma, men nu i en annan ordning. Sjöbefälsföreningen beklagar misstaget.

Till alla nyheter