NMF fördömer Rysslands invasion av Ukraina

2022-05-09

Nordiska Maskinbefälsfederationen, som representerar mer än 30 000 Maskinbefäl, höll ett sekretariatsmöte i Helsingfors den 2 och 3 maj 2022.

Nordiska Maskinbefälsfederationen fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Nordiska Maskinbefälsfederationen ställer sig bakom de åtgärder som vid var tid föreskrivs av nuvarande myndigheter och kräver att nordiska redare följer dessa. Vidare kräver Nordiska Maskinbefälsfederationen att de nordiska myndigheterna följer gemensamma internationella bestämmelser om sjöfolks rättigheter, särskilt när det gäller behovet av färskvatten, mat och medicinsk behandling. Nordiska Maskinbefälsfederationen stödjer resolutionen från IMO Maritime Safety Committee 105:e session, maj 2022.

Klicka här för att läsa mer om resolutionen från IMO om åtgärder för att underlätta en brådskande evakuering av sjöfolk

Till alla nyheter