Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

2017-12-06

Den 4 december aviserade Furetank, Älvtank och Erik Thun AB, samt parterna i Blå Tillväxt, inflaggning av flera fartyg till Sverige. För första gången på flera år växer den svenska handelsflottan. Detta som en konsekvens av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten förbättrats genom en rad åtgärder genomförda av regeringen, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen, exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.

– En stark svensk handelsflotta är något vi bygger gemensamt. Vi som fackförbund har ett ansvar precis som arbetsgivare och staten. Detta trendbrott visar att vårt samarbete har gett resultat och att vi har goda möjligheter att fortsätta i samma riktning för att ytterligare stärka den svenska sjöfarten, vilket bidrar till fler jobb, hållbara transporter och ökad tillväxt, säger Mikael Huss VD för Sjöbefälsföreningen

Se Seko Sjöfolks film med kommentarer från Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold, infrastrukturminister Tomas Eneroth, Furetanks vd Lars Höglund och Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Till alla nyheter