Nya avtal med Almega och Sarf klara

2020-12-17

Sjöbefälsföreningens avtalsförhandlingar med Almega och Sarf är avslutade och det blev ett rent lönepåslag i enlighet med industriavtalet och märket.

I mitten av december avslutades avtalsförhandlingarna med Almega för skärgårdstrafiken. Resultatet av förhandlingarna blev ett rent lönepåslag på 3 procent.
– Tyvärr lyckades vi inte komma överens om några ändringar av de allmänna villkoren den här gången, utan det blir ett rent lönepåslag i enlighet med industriavtalet. Däremot har vi enats om att starta en arbetsgrupp som ska försöka jobba fram en alkohol- och drogpolicy, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.
Förhandlingsdelegationen lyckades få avtalet att gälla från den 1 augusti och att det nu blir en retroaktiv löneutbetalning. Avtalsperioden ligger tre månader före industriavtalet, det är därför lönejusteringarna inte helt följer de flesta övriga på arbetsmarknaden. Den 1 januari 2022 kommer lönerna att höjas med ytterligare 2,4 procent och avtalet löper till den 31 december 2022.

Även avtalet med Sarf på Storsjösidan är nu klart, förhandlingsdelegationerna kom överens igår. Även här blev det ett rent lönepåslag på 3 procent, som gäller retroaktivt från den 1 september. Avtalet med Sarf gick ut den 31 januari och ligger alltså två månader före industrin. Den 1 februari 2022 kommer lönerna att höjas med ytterligare 2,4 procent och avtalet löper till den 31 januari 2023.

Om du har slutat innan du hann få din lönehöjning så måste du själv begära retroaktiv lönejustering hos din före detta arbetsgivare.

Båda avtalen har prolongerats, det vill säga förlängts, i väntan på att industriavtalet ska bli färdigt, som sätter det så kallade märket för övriga arbetsmarknaden. På grund av Corona pausades avtalsförhandlingarna i stort sett innan de hunnit komma igång i våras.

I början av november blev industriavtalet färdigt, och resultatet för industrin blev ett avtal på 5,4 procent över 29 månader. Det innebär i praktiken att det inte blev någon retroaktiv lönehöjning för månaderna mellan april-oktober. Löneökningen blir 3 procent från 1 november till och med den 31 mars 2022. Från 1 april 2022 till 31 mars 2023 blir löneökningen 2,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbara. Förutom löneökningar innehåller avtalet också avsättningar till pension, och för LO-förbunden en låglönesatsning.

Till alla nyheter