Nytt TAP-avtal tecknat

2018-11-16

Sjöbefälsföreningen tecknade under gårdagen ett nytt TAP-avtal för filippinska befäl med SARF och AMOSUP. Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,1 procent från och med den 1 januari 2019. I övrigt inga förändringar i de allmänna villkoren. De nya tarifferna kommer att komma upp på hemsidan inom kort.

Till alla nyheter