Oscar Lindgren blir ny vd i Sjöbefälsföreningen

2022-01-28

Ombudsmannen Oscar Lindgren har blivit vald som Sjöbefälsföreningens nya vd på ett extrainkallat styrelsemöte i januari. Han kommer att tillträda tjänsten under våren och till dess arbetar han som vice vd med att sätta sig in i vd-rollen.

– Det känns oerhört spännande. Att en enig styrelse har valt mig till vd är ett stort förtroende. Det är såklart mycket att sätta sig in i. Men jag har jobbat i Sjöbefälsföreningen under fem års tid så jag känner mig väl insatt i de flesta frågor som föreningen hanterar, säger Oscar Lindgren.

Oscar kommer att använda sin inlärningsperiod för att se över verksamheten och se om det finns något som kan utvecklas.

– Jag vill fortsätta att ge en hög medlemsservice och dessutom göra vår förening mer synlig bland våra medlemmar. Hos studenter, ombord på fartyg, i sociala medier. Medlemmarna är vår kärnverksamhet och det är de som ska prioriteras i första hand, säger han.

Sjöbefälsföreningens nuvarande vd Mikael Huss fyller snart 67 år och kommer att gå i pension.

– Jag har jobbat i den här föreningen i över 30 år och nu är det dags för mig att dra mig tillbaka. Jag har fullt förtroende för Oscar som ny vd och tror att han kommer att göra ett väldigt bra jobb med att leda föreningen i framtiden, säger Mikael Huss.

Läs en längre intervju med Oscar i nästa nummer av Sjöbefälen.

Till alla nyheter