Rapport om autonomi

2018-02-06

Nu är Nautilus Federations rapport om vad sjömän tycker och tror om autonom sjöfart klar. Hela 900 sjömän från mer än 12 länder, däribland Sverige, har medverkat. Studien visar bland annat att 87 procent av de tillfrågade sjömännen anser att automatisering är ett hot mot sjömansjobb, samtidigt som 83 procent säger att tekniken har potential att förbättra arbetssituationen till sjöss. Läs gärna rapporten, du hittar den här.

Till alla nyheter