Resultatet klart i kongressvalet

2020-02-25

Nu är alla rösterna räknade i Sjöbefälsföreningens kongressval. Totalt röstade 516 medlemmar, varav 468 elektroniskt, 25 via brev och 23 via e-post. Resultatet ser du genom att klicka på länken nedan, då kommer du till rösträkningsprotokollet. Alla kandidater som är gulmarkerade har valts som ordinarie ombud och har nu kallats till kongressen. Skulle någon av dem inte kunna komma på kongressen, så kommer suppleanter att kallas in i den ordning de står i listan.

Klicka här för att se resultatet

Till alla nyheter