Skattereduktion återinförs

2018-06-08

Regeringens förslag om att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgifter har tillstyrkts. Därmed blir det möjligt för medlemmar i svensk, eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen, under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kronor per år. Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Till alla nyheter