Studiestipendiet höjs till 30 000 kronor

2019-04-09

Styrelsen i Sjöbefälsförbundets Stödfond har beslutat att ändra villkoren för utbetalning av stipendier till högskoleelever som efter årskurs två (det vill säga under årskurs tre och fyra) genomgår den fartygsförlagda delen av utbildningen. Minst ett års medlemskap gäller fortfarande för att kunna få del av stipendiet.

– Vi har upptäckt att de elever som går på Sjöingenjörsutbildningen endast har fem månaders praktik i åk 3 och 4, vilket innebär att de får en mindre del studiestipendier än de som går Sjökapten så därför beslutade vi oss för att göra den här ändringen, säger Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen.

Styrelsen har beslutat att höja stipendiet till 200 kronor per omborddag, dock maximalt 30.000 kronor per elev. Detta motsvarar då fem månader istället för sex månader.

De nya beloppen gäller från och med den 1 april.

Till alla nyheter