Uppdatering om läget onsdag den 18 mars

2020-03-18

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben.
– Vi befinner oss i ett väldigt tufft läge och jag förstår att många av våra medlemmar är oroliga just nu. Vi gör vårt bästa för att hitta acceptabla lösningar för våra medlemmar, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.
Igår, tisdagen den 17 mars, hade Sjöbefälsföreningen ett möte med infrastrukturministern Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg, tillsammans med representanter för sjöfartsbranschen. Det allvarliga läget i branschen diskuterades och vikten av att hålla transporterna igång. Sjöbefälsföreningen lyfte bland annat fram problemet med besättningsbyten när många länder har stängt sina gränser. Just nu är det i princip omöjligt med besättningsbyten utanför Sverige. Det här strider mot de riktlinjer som IMO och ILO har tagit fram.
¬– Det är inte enbart de sjömän som är ombord som blir lidande av detta, även de som är hemma och seglar under den så kallade 183-dagarsregeln drabbas hårt. De kommer ju inte ut och kan således inte uppfylla reglerna för att erhålla en skattefri lön. Skatteverket har ju inte varit speciellt tillmötesgående då det gäller sjömän och om de inte omedelbart ändrar sin attityd kommer Skatteverket att utplåna möjligheten för svenska sjömän och redare att arbeta på utlandsflaggade fartyg, säger Mikael Huss.
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg rapporterade att vad gäller besättningsbyten håller EU-kommissionen på med guidelines och en policy avseende fritt flöde av gods inom unionen och här skall även de som är anställda inom sjöfarten omfattas.
Redarna lyfte fram likviditetsproblem, framförallt inom färjebranschen som har det väldigt tufft just nu. Här kan exportkreditnämnden till viss del hjälpa till.
– Branschen sitter i förhandlingar för att försöka hitta lösningar. Just nu är det färjerederierna som har det mest besvärligt, vi ser varsel/uppsägningar som den sämsta tänkbara lösningen. Vi undersöker möjligheten till korttidspermissioner där nog alla kan acceptera en tillfällig lönesänkning, men det får inte ske på ett sätt där den enskilde drabbas av en livslång sänkning av pensionen, säger Mikael Huss.
Utbrottet av Corona har drabbat färjetrafiken hårt. Många fartyg ligger upplagda eller kör med reducerad trafik. Stena Line har varslat 950 anställda, varav 150 befäl. Sjöbefälsföreningen sitter i förhandlingar, eller har kontakt med, samtliga färjerederier för att hitta lösningar.

På grund av hög belastning kan våra ombudsmän vara svåra att nå just nu. Vi prioriterar akuta frågor relaterade till utbrottet av Corona, och andra ärenden kan därför få längre handläggningstid. Skicka gärna ett mail med ditt ärende till sbf@sjobefal.se, istället för att ringa och titta gärna på vår hemsida för att få den senaste informationen.

Sjöbefälsföreningen rekommenderar sina medlemmar att lyssna på myndigheternas råd och att hålla sig uppdaterade, då råden och anvisningarna kan ändras fort. Här finns mer information om det aktuella läget:
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/
https://www.1177.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
 

Till alla nyheter