Utlandsavtalen klara

2021-03-10

Lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknades från den 1 september 2020 med 4,0 procent. De nya lönerna gäller till 1 februari 2022 och de som slutat sin anställning efter den 1 september 2020 ombedes snarast begära att få ut retroaktiv lön.

Lönerna har justerats med hänsyn till effekten av ändringar i skattesystemet, nya kost och traktamentesersättningar samt ändringar avseende löner och tillägg enligt uppgörelsen i storsjöavtalet för år 2020. 
Det kan noteras att storsjöavtalets bruttolönehöjning på 3,0 procent motsvarar en nettolönehöjning på 4,0 procent.

Som tidigare är lönerna i utlandsavtalen så kallade nettolöner som förutsätter att ingen beskattning sker, förutsatt villkoren för detta uppfylls. Villkoren är liksom tidigare svensk eller EU/EES arbetsgivare, borta från Sverige minst 183 dagar under en 12-månadersperiod och att fartyget i huvudsak (75 procent) seglat i oceanfart.

Sjöbefälsföreningen måste tyvärr konstatera att Skatteverket fortsatt gör egna tolkningar och bedömningar som begränsar tillämpningen av avtalet.

Klicka här för att komma till de senaste lönetarifferna för utlandsavtalet.
 

Till alla nyheter