Vaccinering mot covid-19 för sjömän

2021-02-26

I takt med att produktionen för ett vaccin mot covid-19 ökar så aktualiseras också frågan om vilka som ska prioriteras. Nautilus Federation, som är en sammanslutning av i huvdsak befälsfack där Sjöbefälsföreningen ingår, har gått ut med ett upprop för att få WHO, IMO, ILO och nationella regeringar att koordinera ett globalt vaccinationsprogram för sjömän. Nautilus Federation vill att alla sjömän ska få tillgång till godkänt vaccin samt att de som ännu inte fått vaccin ändå ska kunna resa mellan sin bostad och sin arbetsplats utan några restriktioner.

Sjöbefälsföreningen är även medlemmar i ITF, International Transport Workers' Federation, och ETF, European Transport Workers' Federation, som driver frågan om att sjömän ska betraktas som nyckelarbetare och därför få gå före i vaccinationskön.

Sjöbefälsföreningen har frågat Transportstyrelsen om hur Sverige kommer att agera i frågan. De svarar så här:

”Vi har lyft den frågan i vår avstämning med FoHM (Folkhälsomyndigheten, reds. anm.) och de har då svarat att det inte kommer att bli någon sådan prioritering för sjömän eller piloter (samhällsviktig verksamhet) utan vaccination kommer att ske när allmänheten i övrigt vaccineras.”

Till alla nyheter