Vidta åtgärder för smittsäkra kurser!

2021-04-16

Sjömän, rederier och kurssamordnare måste vidta så goda smittskyddsåtgärder som möjligt för att stoppa smittspridning, samtidigt som kursverksamheten behöver fortgå. Det skriver Sjöbefälsföreningen i ett öppet brev tillsammans med Seko Sjöfolk och Svensk Sjöfart.

Regeringskansliet/Transportstyrelsen har genom en rad åtgärder underlättat för sjömän och rederier att bedriva sin verksamhet också under Coronakrisen. En av dessa åtgärder är de tre tidsförlängningarna av certifikat. Även om pandemin fortsatt finns och vaccineringen ännu inte omfattar de ålderskategorier där aktiva sjömän återfinns, kan vi inte påräkna en fjärde tidsförlängning. Det främsta skälet till detta är att andra sjöfartsnationer helt enkelt inte accepterar det. Undertecknade vill med detta brev vädja till sjömän, rederier och kursanordnare att vidta de smittskyddsåtgärder som är möjliga i samband med kurser, exempelvis:

  • Rederier försöker tillse att resor till och från kurs görs så smittsäkert som möjligt.

  • Rederier försöker tillse att besättningar som vanligtvis jobbar tillsammans, också går på kurs tillsammans.
  • Kursdeltagare skall alltid följa FHM och kursanordnarens råd och anvisningar.

  • Kursanordnare förpliktigar sig att tillse en väl planerad organisation som bygger på WHO och FHM rekommendationer, där riskanalyser är utförda utifrån nedan skrivna kriterier.

  • Kursanordnare försöker, i likhet med många rederier, tillse snabbtester.

  • Kursanordnare försöker begränsa antalet kursdeltagare.

  • Kursanordnare försöker reducera kursmoment där annars nära kontakt mellan kursdeltagare uppstår.

  • Kursanordnare försöker så långt som möjligt förlägga moment till distansstudier för att minimera tid i klassrum.

Till alla nyheter