Omvärldsbevakning

2018-12-07

Avgifterna höjs trots kritik |

Sjöfartsverket håller fast vid sitt förslag om avgiftshöjningarna. Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart: "Höjningarna är helt oförenliga...

2018-12-07

Nya Skärgården till Stromma |

Strömma Turism & Sjöfart har förvärvat skärgårdsbåten Nya Skärgården på auktion efter Kulturbåtarnas konkurs i somras.

2018-12-05

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl...

2018-12-04

Gott om inlämnade sjöfartsmotioner |

Totalt 53 motioner som berör sjöfarten inkom till riksdagen under den allmänna motionstiden. De rör bland annat införande av sjöfartsråd,...

Sidor