Omvärldsbevakning

2023-01-10

Havsbaserad vindkraft i norr hotar sjöfarten

De nya industrierna i Norrland kommer att kräva uppemot 70 TWh de närmaste 20 åren. Det är mer än hälften av Sveriges årliga elanvändning ...<br/><br/>... sidan inte längre är lämpliga för vindkraftsparker med hänsyn till sjösäkerhet och framkomlighet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör ...

2023-01-09

Svensk Sjöfart: Öka produktionen av fossilfri el

Förstår samhället hur mycket fossilfri el som behövs för att ersätta den olja och diesel som världshandelsflottan använder? Frågan ställs ...<br/><br/>... olika aktörer.

Sjöfartsbranschen har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 ...

2023-01-09

Färre än väntat söker vård för psykisk ohälsa

En av tio inom sjöfarten söker vård för psykisk ohälsa, enligt en förstudie som gjorts av Trafikverket och Lighthouse. Det är färre än vad ...<br/><br/>... råder inom sjöfarten, kan antas finnas ett stort mörkertal av personer drabbade av psykisk ohälsa.

Förstudien Psykisk ohälsa i sjöfarten ...

2023-01-09

Norskt fartyg fastnade i Suezkanalen

Det norska fraktfartyget MV Glory fastnade i Suezkanalen till följd av ett plötsligt tekniskt problem i morse.<br/><br/>... för 21 fartyg i kanaltrafiken.

Omkring tio procent av världens sjöfartshandel går igenom Suezkanalen. För två år sedan fastnade tankern ...

2023-01-09

Slussbygge kan få stora konsekvenser för sjöfarten i Vänern - P4 Värmland

Slussarna i Trollhättan är uttjänta år 2030 och då måste nya slussar vara på plats.Enligt Trafikverkets utredning så skulle en nybyggnation ...<br/><br/>Trafikverkets utredning så skulle en nybyggnation på samma plats innebära stopp för sjöfarten till Vänern i minst tre år, något som skulle ...

Sidor