Omvärldsbevakning

2022-12-07

Blå Tillväxt: Stora vinster med ökad inflaggning

Blå Tillväxt har publicerat en rapport som visar på "betydande positiva ekonomiska effekter för Sverige" av inflaggning av fartyg.<br/><br/>... skriver Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart; Oscar Lindgren, vd Sjöbefälsföreningen; och Mikael Lindmark, kassör och ombudsman Seko Sjöfolk ...

2022-11-16

Modulutbildning ska lösa bristen på sjöpersonal

Branschorganisationen Svensk Sjöfart vill ha en modulbaserad STCW-utbildning som komplement till dagens sjöbefälsutbildning. I ett brev ...<br/><br/>... sjöfarten.

Finns i grannländerna

Svensk Sjöfart påpekar i sin hemställan att våra grannländer har både akademiska sjökaptensutbildningar ...

2022-11-16

Nya regler för lotsning

Från och med december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och det som avgör om en lots ...<br/><br/>. Klart står att olika aktörer har olika syn på lotsningens betydelse för sjösäkerheten.

– Vi har försökt att vara lyhörda och det är också ...

2022-11-15

Sänker farledsavgifterna

I samband med branschrådet framkom att Sjöfartsverket nu förbereder en sänkning av farledsavgifterna med 20 procent.<br/><br/>... för Sjöfartsverket, vilket även Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, lyfte under branschrådet.

– ...

2022-11-11

Sjöfartsutbildningar får ökade anslag

Sjöfartsutbildningarna vid Chalmers och Linnéuniversitetet får kraftigt ökade anslag i regeringens budgetproposition.<br/><br/>... vi och Linnéuniversitetet har haft svårt att få ihop ekonomin för sjöbefälsutbildningarna i många år. Det som gör utbildningarna så dyra är ...

Sidor