Pensionsgrundande lön

Beräkningen av pensionsgrundande lön för tjänstepensionen ITP-Sjö och ITP-Skärgård inom Sjöfartens Arbetsgivareförbund respektive Almega Tjänsteföretagen bransch Skärgårdstrafik skall ske enligt nedanstående.

ITP 1

Omfattar alla födda 1979 och senare, samt även befäl som arbetar i rederier vilka tillkommit efter 25 april 2006 och som tidigare inte omfattats av ITP planen. Arbetsgivaren skall varje månad anmäla summan av nedanstående beräkning till Collectum.

Summan av:

  • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön)
  • pensionsgrundande vivre (gäller ej ITP Skärgård)
  • lönetillägg som pensionsavgiften ska beräknas på, enligt Råd och anvisningar

Utöver det ska arbetsgivaren lägga till 15 procent av eventuell kontant utbetalning som den anställde får och som inte redan räknats in i summan ovan. 

ITP 2

Omfattar alla födda 1978 och tidigare om man ej omfattas av ITP 1 enligt ovan. Arbetsgivaren skall anmäla summan av årslön till Collectum enligt nedanstående beräkning. 

Summan av:

  • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön) gånger tolv
  • pensionsgrundande vivre per månad gånger tolv, (gäller ej ITP Skärgård)
  • lönetillägg som pensionsavgiften ska beräknas på, enligt Råd och anvisningar

Förändringar av årslön på grund av högre ålderstillägg, befordran eller avtalsmässiga lönehöjningar, etc. skall av arbetsgivaren anmälas till Collectum.

Anser du att fel lön är inrapporterad till Collectum bör du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare för att få en rättelse.

Vill du läsa mer, klicka här för att komma till Collectum.