Sjukdom och skador i arbetet

Sjukskrivning
Försäkringskassan har ett särskilt Sjöfartskontor, dit du som är sjöman kan vända dig om du har frågor om sjukskrivning. Sjöfartskontoret ligger i Göteborg, men har hand om alla sjömän på svenska fartyg.

De finns på besöksadressen:
Gamlestadsvägen 3
415 02 GÖTEBORG

Du kan också maila dem på: sjofartskontoret@forsakringskassan.se
 

Skador i arbetet
Om du skadar dig i ditt arbete måste du underrätta din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som ska anmäla in skadan till Försäkringskassan. Du kan även ta kontakt med ditt skyddsombud. Via Försäkringskassan kan du bland annat få livränta, alltså ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Klicka här för att läsa mer på Försäkringskassans hemsida