Nyheter från SBF

Destination Gotland bryter mot vilotidslagen

Sjöbefälsföreningen och Seko Sjöfolk har i ett brev till Transportstyrelsen påtalat att Destination Gotland bryter mot vilotidslagen och kräver att Transportstyrelsen omedelbart vidtar åtgärder för att undanröja de allvarliga bristerna inom arbetsmiljö och säkerhet som råder i rederiets fartyg. Vilotidsbrotten har pågått sedan den 1 april i år, då ett nytt tjänstgöringsavtal infördes i besparingssyfte, som pressat besättningarna till att bryta mot vilotidslagen för att kunna bedriva den dagliga verksamheten.

Lotta Taxén på Transportstyrelsen säger i en intervju i Gotlands Allehanda att de inte känt till ärendet förrän i mitten av september. Hon menar att det är Destination Gotlands ansvar att vilotider och arbetsmiljö följs och är nöjd med den handlingsplan som rederiet presenterat. Men hon säger också att Transportstyrelsen nu kommer att göra oannonserade inspektioner på fartygen för att följa upp de konstaterade bristerna.

Läs Sjöbefälsföreningens och Seko Sjöfolks brev till Transportstyrelsen

Långa fängelsestraff för Sewols befälhavare och tekniske chef

Det sydkoreanska fartyget Sewol kapsejsade i april och mer än 300 personer omkom – de flesta av dem skolungdomar i 17-18 års ålder.

Den sydkoreanske åklagaren hade yrkat på dödsstraff för befälhavaren, men domslutet innebar 36 års fängelse för befälhavaren, 30 års fängelse för den tekniske chefen och mellan 15 och 20 års fängelse för resten av besättningen.

Den internationella befälhavareorganisationen IFSMA kallar i ett pressmeddelande domslutet för en parodi på rättvisa.

Läs IFSMAs pressmeddelande

Sjöbefälsföreningens Färjeklubb i Trafikverkets Färjerederi

Inbjuder till årsmöte torsdagen den 20 november kl. 13.00 på Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2 i Stockholm (Sjöfartshotellet).

På dagordningen bl a:
Val av styrelseledamöter och suppleanter m.m.
Presentation av stadgarna
Lönerevisionen
STCW

Vi har bjudit in representanter från Sjöbefälsföreningen till mötet.

Välkomna!
Styrelsen

Inget stöd till fler praktikplatser i regeringens budget

I regeringens budgetproposition som presenteras idag, uttrycks att arbetet med en ny budgetproposition har bedrivits under hård tidspress och att regeringen därför har fokuserat på att infria utlovade förändringar från valrörelsen.

Av dessa skäl har den av den tidigare regeringen föreslagna satsningen på fler praktikplatser vid sjöfartsutbildningarna inte behandlats. 1,4 miljoner kronor föreslogs öka på Chalmers och Linnéuniversitetets finansieringsandel av verksamheten vid Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI). (SUI administrerar praktikplatser på fartyg för landets sjöfartsstudenter.)

Frågan om medel till fler praktikplatser kan komma att aktualiseras i arbetet med den ekonomiska vårpropositionen.

Stor oro i besättningen på Destination Gotland

I en intern revisionsrapport kritiseras arbetsmiljön vid Destination Gotland. Rapporten talar om dålig stämning och att besättningen inte vågar påtala fel av rädsla för att förlora sina jobb.
I ett inslag i P4 Gotland menar Christer Bruzelius, vd i Destination Gotland, att problemen beror på den pågående omorganisationen i rederiet och att man tvärtom har ett öppet klimat där folk vågar säga vad de tycker.

Men Sjöbefälsföreningens ombudsman Lennart Runnegård Jonsson håller inte med.
- Besättningen mår inte bra och känner stor oro och frustration, säger Lennart Runnegård Jonsson till P4 Gotland.

Lyssna på hela inslaget i P4 Gotland med Christer Bruzelius, vd Destination Gotland

Lyssna på hela inslaget i P4 Gotland med Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman Sjöbefälsföreningen

20 år efter Estonia:
Sjöbefälsföreningen vill fokusera på människan

I år är det 20 år sedan Estonia förliste. Vi minns med sorg och saknad de skeppskamrater, vänner och passagerare som omkom vid katastrofen.

Sedan Estonias förlisning har fokus i stor utsträckning legat på teknikutvecklingen när det gäller framför allt massevakuering av fartyg.

Read more...

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

Årsmöte Färjeklubben i Trafikverkets Färjerederi
20 november kl 13.00, Katarina Sjöfartsklubb

Föreningsstyrelsen 2014
11-12 december     

 

alt

Företag 

sb 7 2014

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2014 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se