Nyheter från SBF

Individuell lön för sjöbefäl – hur då?

Det nya avtalet mellan Sjöbefälsföreningen och Almega Tjänsteföretagen på skärgårdssidan innebär en övergång till individuell lönesättning. Enligt avtalet ska lönerna sättas individuellt från 1 januari 2015 utifrån en pott om 3,4 procent och en individgaranti på 1,7 procent.
Lokala parter kan istället komma överens om att fortsätta tillämpa tarifflönerna. Tarifflönerna ska i så fall räknas upp med 2,5 procent från den 1 januari 2015.

För att informera om och diskutera hur det nya löneavtalet fungerar bjuder vi in klubbar/ facklig förtroendeman och företag till gemensamma konferenser.

Det är en fördel om både representanter för företaget och den lokala representationen deltar på samma konferens. Du som deltar kommer att få inspiration och konkreta tips om hur det lokala lönearbetet kan bedrivas.

Konferenserna hålls i

Stockholm den 22 september kl 10-14 i Almegas lokaler Sturegatan 11

Göteborg den 29 september kl 10-14 i Almegas lokaler Södra Hamngatan 53

Smörgås serveras från 09.30. Vi bjuder även på en enklare lunch.

Anmälan kan lämnas till HD Grahl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 08-598 99 478

Personalens anställningsvillkor och lön ska inte vara en parameter som påverkar vem som vinner en upphandling

Sjöbefälsföreningen har i ett brev till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting framfört synpunkter inför den kommande upphandlingen för Stockholms skärgårdstrafik.

Läs brevet

Sjöfartens parter svarar på debattartiklar i Sjöfartstidningen

Ingebrikt Sjövik (M) skriver i Sjöfartstidningen att "Sverige står och faller med sjöfarten", vilket är ett faktum som vi gärna understryker. Likaså att Sverige behöver en samlad sjöfartspolitik som Jessica Rosencrantz (M) framhåller i en annan debattartikel.

Men det behövs både mål och åtgärder menar Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Redareföreningen i en gemensam replik.

Läs hela artikeln i Sjöfartstidningen

Riktlinjer för besättningar som trafikerar länder
med risk för smitta av Ebolavirus

Läs mer

Ledarna har sagt upp
anslutningsöverenskommelsen med SBF

Ledarna har sagt upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen utan att lämna något förslag på ny överenskommelse. Man har inte heller föreslagit några datum för förhandlingar om en ny överenskommelse.

Anslutningsöverenskommelsen med Ledarna upphör den 1 januari 2016.

Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen

Fartygsbefälsföreningens förre vd, Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen i första storleken. Det är Kungliga Patriotiska sällskapet som delar ut medaljen och överlämnandet ägde rum i samband med Sjöbefälsföreningens styrelsemöte den 11 juni.

Christer Lindvall fick motta medaljen för sitt långvariga och uppskattade arbete för svenskt sjöbefäl, svensk sjöfart samt internationell sjösäkerhet.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

Föreningsstyrelsen 2014
25-26 september
11-12 december     

 

alt

sb 5 2014

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2014 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se