Nyheter från SBF

Trafikutskottet vill stärka sjöfartens konkurrenskraft

Trafikutskottet har följt upp den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Den svenska handelsflottan har uppvisat en negativ utveckling under senare år och en stor andel av den svenska handelsflottan har avregistrerats från det svenska fartygsregistret. Det är framför allt de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Sjöbefälsföreningens uthyrningslägenhet i Stockholm

Lägenheten på Kamrerarvägen som tidigare har kunnat hyras av medlemmar, kan för närvarande inte bokas.

Sjöbefälsföreningens medlemsmöten 2015

2015 års medlemsmöten kommer att hållas enligt följande:

STOCKHOLM måndagen den 18 maj kl 16.00, Ledarnas kansli, Sankt Eriksgatan 26, plan 1

KALMAR tisdagen den 19 maj kl 16.00, Calmar Stadshotell, Stortorget 14

MALMÖ onsdagen den 20 maj kl 16.00, Elite Plaza Hotel, Gustaf Adolfs torg 49

GÖTEBORG torsdagen den 21 maj kl 16.00, Hotell Barken Viking, Gullbergskajen

Sjöbefälsföreningen bjuder på middag efter mötena. Vänligen anmäl ditt intresse till kansliet, helst två veckor innan.

Ny piratvåg utanför Somalia?

Den 27/3 meddelade nyhetsbyrån AFP att somaliska pirater kidnappat en iransk fiskebåt, som bedrev illegalt fiske utanför Somalias kust.
Det är första gången på nästan tre år som piraterna lyckats med detta, efter att under sin "höjdpunkt" 2011 ha kidnappat 28 fartyg. Sedan dess har örlogsfartygs och beväpnade vakters närvaro effektivt stoppat piraterna.

Det ska noteras att när den somaliska piratvågen sköt fart, motiverade piraterna sina dåd med att de skulle skydda sina fiskevatten från illegalt fiske. Därför befarar bl.a. FN:s organ mot kriminalitet och droghandel UNODC att den senaste kidnappningen kan vara början till en ny våg av piratdåd utanför Somalia.

Till dig som betalar medlemsavgiften med Autogiro

Den 31 december lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna. Idag betalar du din medlemsavgift med Autogiro till Ledarna. Från årsskiftet 2015/2016 ska din medlemsavgift betalas till Sjöbefälsföreningen. Redan nu kan du ändra detta genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Sjöbefälsföreningen, Box 12100, 102 23 Stockholm.

Ändring Autogiro

Till dig som är medlem i Sjöbefälsföreningen och Ledarna

Samarbetet mellan Ledarna och Sjöbefälsföreningen upphör den 1 januari 2016. Sjöbefälsföreningen är sedan den 1 juli 1979 en självständig, kollektivt ansluten förening inom Ledarna.

Under våren 2014 beslutade Ledarnas styrelse att säga upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen. Skälet till uppsägningen var att Ledarnas styrelse inte ansåg att samarbetet utvecklats som planerat och avsett.

I de förhandlingar som följt uppsägningen har Ledarna och Sjöbefälsföreningen inte kunnat enas om en ny anslutningsöverenskommelse.
Förhandlingarna om en ny anslutningsöverenskommelse har nu definitivt avbrutits. Det innebär att samarbetet mellan Ledarna och
Sjöbefälsföreningen upphör vid årsskiftet 2015/2016.

Anslutningsöverenskommelsen gäller således under hela innevarande år. Du kommer som medlem senare under året att få information om vad upphörandet av anslutningsöverenskommelsen innebär för dig.

Med vänliga hälsningar,
Christer Themnér, vd, Sjöbefälsföreningen
Per Hedelin, vd, Ledarna

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
2-3 juni
29-30 september
10-11 december

Medlemsmöten
Obs! Mötena är ändrade till maj.
Stockholm den 18 maj kl 16
Kalmar den 19 maj kl 16
Malmö den 20 maj kl 16
Göteborg den 21 maj kl 16

Avtals/klubbordförandekonferens
24-25 september  

Facklig grundkurs
10-12 november

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

Företag 

sb 2 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se