Nyheter från SBF

Dela med dig av dina erfarenheter av VTS
- Vessel Traffic Services

The National Transportation Safety Board, Safety Research Division, is conducting a study to assess the effectiveness of Vessel Traffic Services (VTS). We would like to better understand how VTS impacts the overall safety of your day-to-day operations, and to hear your perspectives and any recommendations you may have to improve VTS effectiveness.

Läs mer

Sjöbefälsföreningen lämnar Ledarna

Till medlemmarna i Sjöbefälsföreningen som också är medlemmar i Ledarna

Sjöbefälsföreningen är idag en ansluten förening inom Ledarna. Anslutningsöverenskommelsen mellan Sjöbefälsföreningen och Ledarna har nu sagts upp av Ledarna och upphör vid årsskiftet 2015/2016. Tänk på att det är Sjöbefälsföreningen som tecknar avtal för sjöbefäl och därmed kan företräda dig. Vill du fortsätta att vara medlem i Sjöbefälsföreningen behöver du inte göra någonting.

@sjobefal.se - nya e-postadresser till Sjöbefälsföreningen

Från och med måndagen den 19 oktober ändras samtliga av Sjöbefälsföreningens e-postadresser från @ledarna.se till @sjobefal.se
Den allmänna e-postadressen till föreningen blir då: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hela Europa går samman för schysta transporter

"Skriv under och hjälp oss sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och lönedumpning!" Det är uppmaningen i en stor namninsamling som startade den 28 september. Den löper under ett år och görs gemensamt i alla EU-länder inom ramen för kampanjen "Fair Transport Europe".

Målet med kampanjen och namninsamlingen är att få transportbranschen på ny kurs med en rad konkreta förslag. Förslagen syftar till att göra EU-reglerna kring transporter skarpare samt förbättra kontrollerna för att stävja missbruket av arbetskraft.

Initiativtagare är Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och dess 230 medlemsförbund varav Sjöbefälsföreningen är ett.

Formellt är namninsamlingen ett så kallat medborgarinitiativ, sanktionerat av EU-kommissionen. Om insamlingen får 1 miljon underskrifter är kommissionen därmed skyldiga att behandla frågan och ta ställning till eventuell ny lagstiftning.

Till namninsamlingen:
http://www.fairtransporteurope.eu/

Regeringen föreslår tonnageskatt

Regeringen föreslår i sin budgetproposition som presenterades i dag måndagen den 21 september att tonnageskatt införs tidigast den 1 juli 2016.

Läs hela förslaget

Du kan inte rösta utan e-postadress

Inför Sjöbefälsföreningens kongress nästa år ska i vanlig ordning de aktiva och interaktiva medlemmarna välja 35 ombud, som ska företräda medlemmarna.
Styrelsen har beslutat att valet till kongressen ska ske elektroniskt via din e-postadress. En förutsättning för att du ska kunna rösta är
att föreningens kansli har tillgång till din giltiga e-postadress. Kansliet har konstaterat att många medlemmar saknar e-postadresser i vårt medlemsregister och andra har inte uppdaterat den.
Du kommer inte att kunna rösta och utöva ditt demokratiska inflytande i Sjöbefälsföreningen om inte din giltiga e-postadress finns i vårt medlemsregister.
Om du regelbundet får föreningens nyhetsbrev till din privata e-postadress, kan du utgå från att rätt adress står i medlemsregistret.
Om inte – meddela kansliet din aktuella e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
10-11 december

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

sb7 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@sjobefal.se