Nyheter från SBF

Sjöfartens parter svarar på debattartiklar i Sjöfartstidningen

Ingebrikt Sjövik (M) skriver i Sjöfartstidningen att "Sverige står och faller med sjöfarten", vilket är ett faktum som vi gärna understryker. Likaså att Sverige behöver en samlad sjöfartspolitik som Jessica Rosencrantz (M) framhåller i en annan debattartikel.

Men det behövs både mål och åtgärder menar Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Redareföreningen i en gemensam replik.

Läs hela artikeln i Sjöfartstidningen

Riktlinjer för besättningar som trafikerar länder
med risk för smitta av Ebolavirus

Läs mer

Ledarna har sagt upp
anslutningsöverenskommelsen med SBF

Ledarna har sagt upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen utan att lämna något förslag på ny överenskommelse. Man har inte heller föreslagit några datum för förhandlingar om en ny överenskommelse.

Anslutningsöverenskommelsen med Ledarna upphör den 1 januari 2016.

Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen

Fartygsbefälsföreningens förre vd, Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen i första storleken. Det är Kungliga Patriotiska sällskapet som delar ut medaljen och överlämnandet ägde rum i samband med Sjöbefälsföreningens styrelsemöte den 11 juni.

Christer Lindvall fick motta medaljen för sitt långvariga och uppskattade arbete för svenskt sjöbefäl, svensk sjöfart samt internationell sjösäkerhet.

Christer Themnér tf verkställande direktör
i Sjöbefälsföreningen

Martin Lindeblad har lämnat sin post som verkställande
direktör i Sjöbefälsföreningen. Christer Themnér är nu tf verkställande direktör
i föreningen.

Christer Themnér ny ordförande i Sjömanshusstiftelsen

Sjöbefälsföreningens förre vd Christer Themnér har utsetts till ordförande i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Till vice ordförande valdes Pia Berglund, vd i Sveriges Redareförening. Till ordinarie ledamöter i direktionen valdes Christer Lindvall, Sjöbefälsföreningen-O, Kenny Reinhold, Seko sjöfolk och Bengt Eurén, Sveriges Redareförening.

Martin Lindeblad, Sjöbefälsföreningen valdes till suppleant för Christer Themnér, Louise Langley, Sveriges Redareförening till suppleant för Pia Berglund, Jörgen Lorén, Sjöbefälsföreningen-O till suppleant för Christer Lindvall, Karl-Arne Johansson, Seko sjöfolk till suppleant för Kenny Reinhold och Ragnar Johansson, Sveriges Redareförening till suppleant för Bengt Eurén.

Den nya direktionen arbetar från den 1 maj 2014 och tre år framåt.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

Föreningsstyrelsen 2014
25-26 september
11-12 december     

 

alt

sb 4 2014

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2014 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se