Nyheter från SBF

Infrastrukturminister Anna Johansson har presenterat en svensk nationell maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen säger i ett pressmeddelande att de har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna. En strategi med visionen konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Sjöbefälsföreningen söker redaktör och informatör

Till annonsen

Brev till Finansdepartementet:
Jobben i fara - begäran om skyndsamma åtgärder (183-dagarsregeln)

Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SEKO och Sjöbefälsföreningen har tidigare gemensamt framfört önskemål om ett antal förändringar i svensk lagstiftning, vilka alla skulle leda till fler arbetstillfällen både till sjöss och iland. Den huvudsakliga reformen är naturligtvis Blå Skatt som vi förstår är under skyndsam behandling på Finansdepartementet. Ett annat starkt önskemål är om att reglerna för skattebefrielse vid sjömäns tjänstgöring utomlands ändras för att få åtkomst till fler arbetstillfällen. Vi har vid upprepade tillfällen informerats om att en beredning pågår inom Finansdepartementet. Vi har under sommaren informerats om att Sverige är på väg att förlora arbetstillfällen p g a att dessa två lagstiftningsåtgärder ännu inte är på plats.

Den förändring i skattelagstiftningen som sjöarbetsmarknadens parter önskar är att kravet på att tjänstgöra i huvudsak i oceanfart
för skattebefrielse ersätts med ett krav på tjänstgöring i fjärrfart enligt 64 Kap inkomstskattelagen.

Läs hela brevet

Vi saknar din e-postadress

Du som är aktiv eller interaktiv medlem i Sjöbefälsföreningen bör snarast anmäla eller uppdatera din e-postadress på
Ledarnas hemsida www.ledarna.se eller till Sjöbefälsföreningens kansli This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 08-598 99 085. Om du inte vet hur
man skaffar en e-postadress kan vi på kansliet hjälpa till.

Vi behöver din e-postadress för att vi ska kunna maila dig valsedeln för val av kongressombud. Valet kommer att vara elektroniskt via
e-post, och det är inte möjligt att rösta om man saknar e-postadress. Valet pågår från den 15 november 2015 till den 15 februari 2016.

Dags att nominera din kandidat till kongressombud

Den 14-16 juni 2016 har Sjöbefälsföreningen ordinarie kongress i Stockholm. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ och i den demokratiska processen är det viktigt att så många aktiva/interaktiva medlemmar som möjligt hjälper till med att ta fram kandidater till kongressombud.
Därefter gör de aktiva/interaktiva medlemmarna sitt val i den elektroniska valsedel som skickas ut via e-post i mitten av november.

Förslag med namn skickas så fort som möjligt, dock senast den 21 september 2015 med e-post till valberedningens ordförande Anders Nord: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obs! Personer som föreslås ska vara tillfrågade och vara aktiva eller interaktiva medlemmar i Sjöbefälsföreningen och du kan naturligtvis nominera dig själv.

Ingen remissinstans negativ till den blå skatten

Ingen av remissinstanserna är i sina yttranden över tonnageskatteutredningen negativa till förslaget om att införa den
blå skatten. Tvärtom är de flesta positiva.

Samtidigt är många kritiska till att införandet av systemet ska finansieras med ett reducerat sjöfartsstöd. Flera lyfter också vikten av att
tonnageskatten införs så snart som möjligt.

En kort sammanfattning av en majoritet av remissinstansernas yttranden kan läsas här på
blåskatt.se

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
29-30 september
10-11 december

Avtals/klubbordförandekonferens
24-25 september  

Facklig grundkurs
10-12 november

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

Företag 

sb 5 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se