Nyheter från SBF

Tvisten med Destination Gotland löst

Efter två års förhandlande är ett nytt avtal med Destination Gotland nu klart.
– Det känns bra, nu har vi ett, jämfört med övriga branschavtal, konkurrenskraftigt avtal på plats, säger Sjöbefälsföreningens ombudsman Lennart Jonsson, som har varit med och tagit fram avtalet.
Bakgrunden är att Destination Gotland i april 2014 sa upp det lokala avtalet för befälhavare, tekniska chefer och intendenter. Det medförde att deras arbetstid ökade med 25-30 dagar. Parterna har sedan dess varit oense om hur detta skulle kompenseras. Det ledde till att Sjöbefälsföreningen stämde Destination Gotland för avtalsbrott. Målet skulle ha tagits upp i Arbetsdomstolen i mars i år, men Sjöbefälsföreningen återtar nu stämningen.
Det nya avtalet är ett intjänandeavtal, som ger 1,2 dagars intjänande per arbetad dag, plus semester och lätthelgdagar. Lönen höjs också med tio procent retroaktivt från och med den 1 april 2014.
– Parterna stod mycket långt ifrån varandra då denna avtalstvist inleddes, varför det har tagit lång tid att enas i frågorna. Jag vill rikta ett stort tack till föreningens klubbstyrelse som deltagit under hela denna process och offrat väldigt mycket av sin fritid för att försöka åstadkomma ett så rättvist och acceptabelt avtal som möjligt för alla medlemmar och kollegor, säger Lennart Jonsson.
Sjöbefälsföreningen har tidigare meddelat att det inte kommer att bli någon prolongering på Storsjöavtalet, som gick ut den 31 januari i år, om inte tvisten med Destination Gotland var avklarad. Därför är det nya avtalet inte bara viktigt för Destination Gotland utan för hela den svenska sjöfarten. Att avtalet nu är på plats innebär att Storsjöavtalen prolongeras, det vill säga förlängs, med sju dagars ömsesidig uppsägningstid till dess att ett nytt avtal har tecknats.

Så mycket tjänar du på facket

Knegdeg.se är en webbplats som visar värdet av kollektivavtal vid olika händelser i livet. Kanske får du flera tusenlappar extra i månaden när du är föräldraledig? Eller har du samlat ihop hundratusentals kronor mer i pension när det är dags att sluta jobba? Med filmer, formler och fakta visar knegdeg.se hur stor skillnad ett kollektivavtal för för din privata ekonomi.

Gå in på knegdeg.se och räkna ut hur mycket du tjänar!

Ny alkohol- och drogpolicy

Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivarförbund har kommit överens om en central Alkohol- och drogpolicy. Några av fördelarna med den nya policyn är skydd för den personliga integriteten, likabehandling, rättssäkerhet och anpassad och reglerad rehabilitering.
– Det här avtalet ger våra medlemmar ett bättre skydd. Arbetsmiljölagen innehåller inga exakta regler om testförfarande, testmetoder, analyser och kostnader för eventuell rehabilitering. I stället rekommenderar Arbetsmiljöverket att arbetsmarknadsparterna träffar kollektivavtal om detta. Utan ett sådant avtal är den anställde relativt utlämnad åt arbetsgivaren som då i princip kan välja att testa sina anställda när och hur han eller hon vill, säger Sjöbefälsföreningens ombudsman Lennart Jonsson, som var med och tecknade avtalet.
Policyn omfattar ombordanställda i företag som är medlemmar i Sjöfartens Arbetsgivareförbund och gäller som mellanvarande kollektivavtal från och med den 1 januari 2016. I de fall där lokala avtal finns kommer de dock att fortsätta gälla.
Läs mer om policyn här
Läs policyn i sin helhet här

Felaktigt brev från Ledarna

Det har kommit till Sjöbefälsföreningens kännedom att Ledarna har skickat ut ett brev i vårt namn där de skriver:
”Du har begärt utträde ur Ledarna/Sjöbefälsföreningen. Detta kommer att beviljas när du betalat resterande medlemsavgift enligt bifogat inbetalningskort.”
Detta stämmer inte! Sjöbefälsföreningen har gått ur Ledarna och alla som varit medlemmar i Sjöbefälsföreningen är kvar som medlemmar hos oss, om man inte aktivt valt att stanna kvar i Ledarna.

Angående påminnelsen på medlemsavgiften så gäller det för medlemmar som betalar medlemsavgiften genom löneavdrag. Eftersom det är en viss eftersläpning för detta betalsätt så kommer avgifterna att betalas in snart. Du kan även själv kontrollera att avgiften är dragen genom att titta på din lönespecifikation. Om du ser att avgiften är dragen kan du ignorera påminnelsen och behöver inte göra något mer.

Om du har frågor och vill komma i kontakt med oss så kan du ringa: 08-518 356 00 eller maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kontaktuppgifterna i brevet från Ledarna stämmer inte!

Vi på Sjöbefälsföreningen ber så hemskt mycket om ursäkt för det felaktiga utskicket och det besvär det har orsakat dig som medlem!

Felaktigt brevpapper i Sjöbefälsföreningens faktura

De som betalar medlemsavgiften genom faktura, har fått den på ett brevpapper med SBF:s gamla mejladress, telefonnummer och den felaktiga uppgiften ”förening inom Ledarna”. Det företag som skickar ut fakturorna hade inte fått det uppdaterade brevpapperet. Bortse från detta och betala fakturan ändå.

Medlemsmöte i Destination Gotland

Tisdag den 26 januari kommer ett möte att hållas för Sjöbefälsföreningens medlemmar i Destination Gotland. En separat kallelse har gått ut till medlemmarna.
Sjöbefälsföreningen har för cirka ett och ett halvt år sedan stämt Destination Gotland till arbetsdomstolen för att de utökat de högsta befattningshavarnas arbetstid med minst 30 dagar per år utan kompensation. Huvudförhandlingen kommer att hållas den 8 mars i år, om inte en lösning nås innan dess.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

2016

Föreningsstyrelsen 
15-16 mars

Kongress
14-16 juni
Frösundavik, Stockholm

 

alt

sb 1 2016

job2sea

ptk 160x60

piracy

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-518 356 00 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2016 Webredaktör Sofi Cederlöf - sofi.cederlof@sjobefal.se