Nyheter från SBF

Utökat varsel i konflikten

160427 Sjöbefälsföreningen har idag varslat om utökad strejk i skärgårdstrafiken. Vi varslar Styrsöbolaget med ytterligare fem fartyg, framför allt på älven.

Följande fartyg tas ut i strejk den 11 maj 2016 kl 00.00:
Ylva/SBCJ
Älvsnabben 3/SJTW
Älvsnabben 4/SHOU
Älvsnabben 5/SDBA
Älveli/SKYW

Förhandlingarna har strandat

Förhandlingarna mellan Sjöbefälsföreningen och Almega har strandat. Medlarna anser att parterna står för långt ifrån varandra och har därför valt att avbryta medlingen.

160425 Sjöbefälsföreningen, SBF, kämpar för ett branschavtal med tarifflöner. Men trots kompromisser från fackets sida har det inte gått att komma överens med Almega. SBF har till och med släppt kravet på ett branschavtal och är beredda att behålla de tre avtalen som finns idag, förutsatt att de innehåller tarifflöner, men Almega säger nej.
– Vi har bara begärt märket, inte ett öre mer. Det vi begär ligger helt i linje med vad resten av arbetsmarknaden har fått. Men vi kan inte gå med på sänkta löner för våra medlemmar, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen.

Läs hela pressmeddelandet här

Nej till medlarnas nya bud

Sjöbefälsföreningen har idag, söndag den 17 april, tackat nej till medlarnas nya bud. Orsaken är att det fortfarande går på Almegas linje med individlöner och dessutom skulle det bästa avtalet i branschen tas bort.

160417 I fredags fick Sjöbefälsföreningen ta del av ett nytt bud från medlarna. Då det förra budet endast tillmötesgick Almega hade Sjöbefälsföreningen förhoppningar om att det här budet skulle se bättre ut. Men tyvärr fortsätter medlarna på inslagen linje. I det nya budet föreslår de att individlönesystemet ska vara grunden i avtalet.

– Vi har om och om igen betonat vikten av tarifflöner inom skärgårdstrafiken, vilket är det dominerande inom både sjöfart och flyget, av den enkla anledningen att de här personerna knappt träffar sin lönesättande chef. Almega pratar om att belöna enskilda prestationer, men hur ska man kunna göra det om man inte ser vem som presterar vad? säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Läs hela pressmeddelandet här

Utökat varsel i skärgårdstrafiken

160414 På grund av Almegas strejkbryteri så utökar nu Sjöbefälsföreningen sitt varsel. Det nya varslet omfattar Strömmas underentreprenörer och gäller från och med midnatt den 26 april 2016. 
Almegas medlemsföretag Strömma har gått runt Sjöbefälsföreningens strejk genom att ta in underentreprenörer för att köra turer som omfattas av strejken. Det är en upptrappning av konflikten där arbetsgivaren försöker kringgå en laglig konflikt genom att trixa med fartyg.
– Vi kan inte stillatigande se på medan Almega bryter mot strejken. Det kan inte komma som någon överraskning för Almega att vi nu vidtar åtgärder, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Läs hela pressmeddelandet här

Konfliktersättning från Sjöbefälsföreningen

Medlemmar som är uttagna i konflikt har rätt till konflikersättning för den tid där arbetsgivaren gör ett löneavdrag för att ni deltar i konflikten. Ersättningen utgör månadslönen minus preliminärskatteavdraget. Ni behöver förutom ansökningsblanketten bifoga senaste löneavräkningen. Avsikten är att en utbetalning skall ske till den 26 april.

Ladda ner blanketten här

Almega trappar upp konflikten

Sjöbefälsföreningen har lagt ett varsel för sightseeingtrafiken som Strömma bedriver från Strömkajen. För att komma runt varslet har man tagit in fartyg som ej omfattas av varslet. Sjöbefälsföreningen ser detta som en upptrappning av konflikten där man från arbetsgivarhåll försöker kringgå en laglig konflikt med att trixa med fartyg.

Föreningen funderar nu hur man skall agera utifrån Almegas agerande.

Vi uppmanar våra medlemmar att ställa upp på kajerna och visa arbetsgivarna att vi inte accepterar detta trixande.
Vi ser att nästa planerade brott mot lagt varsel är kl 12.45 där Gustaf III ersätter Delin IV.
Därefter Waxholm III ersätter Stockholm kl 16.00 och 19.00.

STÄLL UPP FÖR VARANDRA!

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

2016

Föreningsstyrelsen 
12-13 maj

Föreningsstyrelsen 
13 juni

Kongress
14-16 juni
Frösundavik, Stockholm

 

Strejk 013 - webb

sb 3 2016

alt

job2sea

ptk 160x60

piracy

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-518 356 00 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2016 Webredaktör Sofi Cederlöf - sofi.cederlof@sjobefal.se