Nyheter från SBF

Ingen remissinstans negativ till den blå skatten

Ingen av remissinstanserna är i sina yttranden över tonnageskatteutredningen negativa till förslaget om att införa den
blå skatten. Tvärtom är de flesta positiva.

Samtidigt är många kritiska till att införandet av systemet ska finansieras med ett reducerat sjöfartsstöd. Flera lyfter också vikten av att
tonnageskatten införs så snart som möjligt.

En kort sammanfattning av en majoritet av remissinstansernas yttranden kan läsas här på
blåskatt.se

MatsJaderland    Mats Jäderland ny vd i Sjöbefälsföreningen

Mats Jäderland, 54 år från Tyresö utanför Stockholm, har anställts som verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen. Mats kommer närmast från Wallenius Wilhelmsen Logistics där han arbetat i 19 år, senast som global lastplanerare, men även som lastplanerare/supercargo i USA under sex år och som europachef för lastplanerarna.

Mats Jäderland är sjökapten och har seglat som styrman i Johnsonlinjen innan han gick iland. Han tillträder sin tjänst som vd i Sjöbefälsföreningen omkring den 1 september.

SBFs brev till Transportstyrelsen om säkerhetssituationen ombord på Destination Gotlands fartyg MS Gotland och MS Visby

Sjöbefälsföreningens styrelse har i dag diskuterat den rådande situationen ombord på Destination Gotlands fartyg MS Gotland och MS Visby. Styrelsen vill därför uppmärksamma Transportstyrelsen på den bristfälliga arbetsmiljö och säkerhet som genom rederiets åtgärder eller brist på åtgärder råder ombord på fartygen ifråga.

Återinvigning av Krigsseglarmonumentet den 6 juni i Göteborg

Läs hela programmet

Sjöbefälsföreningens yttrande över utredningen
”Ett svenskt tonnageskattesystem” (SOU 2015:4)

Sjöbefälsföreningen välkomnar utredningens förslag till tonnageskattesystem. Det ligger helt i linje med syftet att öka andelen svenskflaggade fartyg och förbättra den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Tonnageskattesystem rekommenderas också av EU-kommissionen som ett medel att stärka europeisk sjöfart.

Sjöbefälsföreningen anser att förslaget i utredningen ger ett konkurrenskraftigt skattesystem för svensk sjöfart. På vi har dock avvikande synpunkter när det gäller punkterna ”Finansiering och ”Kvalificerade fartyg”.

Läs hela remissyttrandet 

Redareföreningen blir föreningen Svensk Sjöfart

Sveriges Redareförenings årsmöte i Stockholm den 23 april har beslutat att byta namn från Sveriges Redareförening till föreningen Svensk Sjöfart.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
29-30 september
10-11 december

Avtals/klubbordförandekonferens
24-25 september  

Facklig grundkurs
10-12 november

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

Företag 

sb 4 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se