Nyheter från SBF

Herman & Sigrid Nyléns fond

Befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller av annan anledning är i behov av understöd kan söka medel från Herman & Sigrid Nyléns fond.

Ansökan skall vara Herman & Sigrid Nyléns fond, c/o Sjöbefälsföreningen, Box 12100, 102 23 Stockholm, tillhanda senast den 31 oktober.

Ladda ner ansökan

Facklig grundkurs

Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs kommer att hållas den 12-14 november på Sjöfartshotellet i Stockholm.

För anmälan och mer information kontakta Rocio Alevaro Perez: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 år efter Estonia:
Sjöbefälsföreningen vill fokusera på människan

I år är det 20 år sedan Estonia förliste. Vi minns med sorg och saknad de skeppskamrater, vänner och passagerare som omkom vid katastrofen.

Sedan Estonias förlisning har fokus i stor utsträckning legat på teknikutvecklingen när det gäller framför allt massevakuering av fartyg.

Read more...

Personalens anställningsvillkor och lön ska inte vara en parameter som påverkar vem som vinner en upphandling

Sjöbefälsföreningen har i ett brev till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting framfört synpunkter inför den kommande upphandlingen för Stockholms skärgårdstrafik.

Läs brevet

Sjöfartens parter svarar på debattartiklar i Sjöfartstidningen

Ingebrikt Sjövik (M) skriver i Sjöfartstidningen att "Sverige står och faller med sjöfarten", vilket är ett faktum som vi gärna understryker. Likaså att Sverige behöver en samlad sjöfartspolitik som Jessica Rosencrantz (M) framhåller i en annan debattartikel.

Men det behövs både mål och åtgärder menar Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Redareföreningen i en gemensam replik.

Läs hela artikeln i Sjöfartstidningen

Riktlinjer för besättningar som trafikerar länder
med risk för smitta av Ebolavirus

Läs mer

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

Facklig grundkurs 2014
12-14 november, Stockholm

Föreningsstyrelsen 2014
11-12 december     

 

alt

sb 6 2014

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2014 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se