Stockholmskontoret

Box 12100, SE-102 23 STOCKHOLM, Sweden
Besöksadress/Visiting address St Eriksgatan 26, plan 4
Telefon/Phone: +46 8 518 356 00
Växelns öppettider: 8-16 Lunchstängt: 11.30-12.30
E-post/E-mail  sbf@sjobefal.se
Org nr  802002-2573

Göteborgskontoret

Kungsportsavenyen 3, 411 36 GÖTEBORG
Telefon +46 31 12 80 50, +46 8 518 356 35

Ombudsman Johan Marzelius

Göteborgskontoret är tidvis obemannat. Det är därför bättre att skicka brådskande post till vårt Stockholmskontor, se ovan.