Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Stiftelsen lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Stiftelsen kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. 

Ladda ner ansökan här

Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan.

Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia. 

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.