Ombudsmän

Lennart Runnegård Jonsson

Lennart Runnegård Jonsson

Ombudsman i Stockholm

Ansvarar för: IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal, kontakt med sjökaptensstudenterna och representant för nautisk utbildning på Sjöfartshögskolorna. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, ITF MSC, IMO MSC, IMO NCSR, IMO STW, NFBK och SAN.

Telefon: +46 8 518 356 30

E-post: lennart.jonsson@sjobefal.se

Johan Marzelius

Johan Marzelius

Ombudsman i Göteborg

Ansvarar för: Västkustrederierna, bogseravtalen, SBFs representant för nautisk utbildning på Chalmers, representerar Sjöbefälsföreningen-O i SAN.
Telefon: +46 31 12 80 50, eller +46 8 518 356 35
E-post: johan.marzelius@sjobefal.se

Oscar Lindgren

Oscar Lindgren

Ombudsman i Stockholm

Ansvarar för: IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal. Kontakt med Sjöfartshögskolornas elever. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, IMO PPR, IMO MEPC, NFBK, NMF.

Telefon: +46 8 518 356 61

E-post: oscar.lindgren@sjobefal.se

Mikael Huss

Mikael Huss

Ombudsman i Stockholm

Ansvarar för: IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal, kontakt med sjö­ingenjörsstudenterna och representant för teknisk utbildning på Sjöfartshögskolorna. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, ITF MSC, IMO MSC, IMO FP, IMO STW, IMO DE, NMF och SAN.

Telefon: +46 8 518 356 25

E-post: mikael.huss@sjobefal.se

MATS JOHANSSON

MATS JOHANSSON

Förbundsjurist 

Ansvarar för: enskilda medlemsärenden, ITP-Sjö och facklig utbildning. Representerar Sjöbefälsföreningen i ILO.
Telefon: +46 8 518 356 40
E-post: mats.johansson@sjobefal.se