Ledningen

Lennart Runnegård Jonsson

Lennart Runnegård Jonsson

tf VD

Ansvarar för: Övergripande ansvar för Sjöbefälsföreningens verksamhet. IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal, kontakt med sjökaptensstudenterna och representant för nautisk utbildning på Sjöfartshögskolorna. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, ITF MSC, IMO MSC, IMO NCSR, IMO STW, NFBK och SAN.

Telefon: +46 8 518 356 30

E-post: lennart.jonsson@sjobefal.se