Omvärldsbevakning

2022-12-19

Utökad utsläppshandel inom EU

EU-ländernas och EU-parlamentets förhandlare har kommit överens om utvidgad utsläppshandel.<br/><br/>... handeln storindustri och energiproduktion, men nu ska också flyg, sjöfart och andra transporter omfattas av utsläppshandeln. För sjötrafiken ...

2022-12-15

Fjärde metanoldrivna tankern levererad

Proman Stena Bulk har tagit leverans av Stena Prosperous, det fjärde metanoldrivna fartyget i en serie om totalt sex IMOIIMeMAX-fartyg som ...<br/><br/>... joint venture-flotta. Dessa fartyg är verkligen banbrytande och uppfyller de högsta standarderna för säkerhet, hållbarhet och effektivitet.

2022-12-14

Sjöfarten i fokus när ny minister besökte Göteborgs hamn

Nya infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson besökte Göteborgs hamn. Foto: Ylva Bowes

/**/
/* custom css */
.tdi_3.<br/><br/>... kunna flagga in fler svenska fartyg är viktigt, inte minst utifrån det aktuella säkerhetsläget, säger han. Här spelar sjöfarten även en roll ...

2022-12-13

Kustbevakningen hårt pressad: Uppdrag kan tvingas ställas in vid vabb

Kustbevakningen förväntas kunna stötta Försvarsmakten med fartyg och personal vid höjd beredskap. Men en slimmad organisation och ...<br/><br/>... på Kustbevakningen i norra Sverige, till DN.

Relaterade länkar:

Befälhavaren: Fartyget har bra uthållighet och förmåga. Det är bemanningen ...

Sidor