Omvärldsbevakning

2022-09-21

Vill se kolneutral sjöfart inom fem år

Det åländska rederiet Viking Line deltar i ett projekt för att utveckla en koldioxidneutral grön korridor mellan Åbo, Åland och Stockholm ...<br/><br/>Vill se kolneutral sjöfart inom fem år ...

2022-09-17

Nu gör färjan Amorella sin sista färd mellan kulturerna

Färjorna mellan Finland och Sverige har varit viktigare än man kan tro för ländernas kulturutbyte – och har satt spår i romaner, låttexter ...<br/><br/>... som kan färjornas kulturhistoria allra bäst. När hon skrev en trilogi om sjöfarten på Åland, från 1800-talet framåt, var det klart att den ...

2022-09-16

Inrikes gods transporteras främst på väg

... Sjöfarten är det dominerande trafikslaget när det gäller import från utlandet, enligt ny statistik från Trafikanalys. ...<br/><br/>... Sjöfarten är det dominerande trafikslaget när det gäller import från utlandet, enligt ny statistik från Trafikanalys. Inrikestransporter, ...

2022-09-16

Tankfartyg töms på olja – efter 40 år

Sverige Tankfartyget Rone sjönk utanför Gotland för drygt 40 år sedan. Nu ska vraket, som klassats som ett av de mest miljöfarliga i ...<br/><br/>... det cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Av dem har Sjöfartsverket klassat 3 000 som möjligt miljöfarliga, 300 som miljöfarliga och ett ...

Sidor