Stewardarnas Garanti- och Understödsfond

Fondens ändamål är att lämna tillfälligt understöd till medlemmar som utan eget förvållande råkat i nödställd belägenhet och som erlagt medlemsavgift.

Endast intendenturbefäl som är medlemmar i Sjöbefälsföreningen kan söka bidrag ur Stewardarnas Garanti- och Understödsfond. Detta beror på att fondens medel en gång i tiden betalades in av medlemmarna i Stewardsföreningen. Stewardsföreningen gick sedan samman med Sveriges Fartygsbefälsförening 1970 och fonden har administrerats av SFBF. Fonden förvaltas nu av styrelsen för Zedelers fond.

Ladda ner ansökan här