Studiestipendium

Sjöbefälsföreningens stödfond har beslutat att erbjuda ett stipendium till studenter som fullgör fartygsförlagd utbildning. Efter avslutad vårtermin i årskurs 2 kan studenter vid sjöingenjörs- och sjökaptensprogrammen i Sverige ansöka om stipendium. Studenter vid Hotell- och Restaurangserviceutbildningen på Åland kan ansöka om stipendium redan under årskurs 2. Stipendiet är satt till 200 kronor per omborddag, med ett maximibelopp på 30 000 kronor per elev och studieperiod. En av förutsättningarna är att man varit medlem i minst ett år före praktiken.

Studerande på den treåriga utbildningen som varit medlem i minst ett år kan få behovsprövat stipendium eller förmånliga lån av förbundet. Det kan gälla den som har dubbel bosättning och/eller hemmavarande barn under 18 år.

Klicka här för att ladda hem ansökningsblanketten