Aktuellt

2019-01-23

Nya löner i utlandsavtalet klara

Nya löner i utlandsavtalet klara

Sjöbefälsföreningen har kommit överens med Sarf om nya tarifflöner i utlands­av­talen. De nya nettolönerna kommer att höjas med 3,3 procent från och med den 1 februari 2019.

Läs mer »
2019-01-23

Dag-, kost-, och traktamentsersättningar för 2019

Dag-, kost-, och traktamentsersättningar för 2019

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko har överenskommit om nya dag-, kost-, och traktamentsersättningar att gälla från och med 1 januari 2019 enligt nedan. Alla belopp är fullt ut skattepliktiga för den anställde.

Kostersättning 144 kr/dag
Såväl kost som logi för natt 1062 kr/dag
Resa logi för natt 520 kr/dag
Resa kost 545 kr/dag
Kort resa under 8 timmar 144 kr/dag

Läs mer »
2018-11-16

Nytt TAP-avtal tecknat

Nytt TAP-avtal tecknat

Sjöbefälsföreningen tecknade under gårdagen ett nytt TAP-avtal för filippinska befäl med SARF och AMOSUP. Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,1 procent från och med den 1 januari 2019. I övrigt inga förändringar i de allmänna villkoren. De nya tarifferna kommer att komma upp på hemsidan inom kort.

Läs mer »
2018-10-03

Kansliet stängt den 2 november

Kansliet stängt den 2 november

Fredagen den 2 november är kansliet stängt. Du kan fortfarande maila oss på sbf@sjobefal.se. Mail som skickas på fredagen kommer att läsas och besvaras på måndagen den 5 november.

Sjöbefälsföreningen önskar en trevlig allhelgonahelg!

Läs mer »
2018-09-19

Möjlighet att söka bidrag

Möjlighet att söka bidrag

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2018-09-19

Lottning av fjällstugorna pågår

Lottning av fjällstugorna pågår

Intresseanmälan till Sjöbefälsföreningens fjällstugor är nu stängd och lottningen pågår. Så fort den är klar kommer vi att höra av oss till alla som har anmält intresse.

De veckor som lottas är vecka 50–52 2018 (10–30 december) och vecka 1–16 2019 (30 december 2018–21 april 2019).

Läs mer »

Sidor